• ทาวเวอร์, ขึ้นรูปโลหะ, ชั้นวางของ

    ผลิตผลงานที่เป็นรูปแท่น ทาวเวอร์ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ และผลงานอื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ