ทางม้าลาย / ทางเดินคนข้าม

รายการ สินค้า
1. Black Middle
– ขนาด 500 x 500 x 70mm
– น้ำหนัก 15.00Kg
– อุปกรณ์ติดตั้ง พุกถนน 4 หุน

2. White Middle
– ขนาด 500 x 500 x 70mm
– น้ำหนัก 15.00Kg
– อุปกรณ์ติดตั้ง พุกถนน 4 หุน

3. End Cap
– ขนาด500 x 500 x 70mm
– น้ำหนัก 10.00Kg
– อุปกรณ์ติดตั้ง พุกถนน 4 หุน

4. Corner
– ขนาด 500 x 500 x 70mm
– น้ำหนัก 10.00KG
– อุปกรณ์ติดตั้ง พุกถนน 4 หุน

รายละเอียดสินค้า:

– ทางม้าลาย หรือ ทางเดินคนข้ามถนน ใช้เพื่อบ่งบอก หรือเป็นสัญลักษณ์ ทางเดินคนข้าม หรือทางเดินม้าลาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ถนน ทั่งคนขับรถ และ ผู้ใช้ทางเท้า
– ทางม้าลาย หรือ ทางเดินคนข้ามถนน สามารถใช้ ชะลอความเร็วยนต์ เพื่อลดอุบิตเหตุ สำหรับ ผู้ใช้ถนน
– ทางม้าลาย หรือ ทางเดินคนข้ามถนน ทำจากยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์พิเศษ เช่นเดียวกับยางรถยนต์ ซึ่งมีลักษณะเหนียวแน่น เป็นยางตัน และทนทาน สามารถรองรับน้ำหนัก รถได้เป็น 100 ตัน อายุการใช้งาน หลาย 10 ปี สีขาวเป็นสีสะท้อนแสง สะท้อนได้ดีตอนกลางคืน
– ทางม้าลาย หรือ ทางเดินคนข้ามถนน ของทางร้านไทยจราจร สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ติดตั้งง่าย ใช้พุกถนน ขนาด 4 หุน ซึ่งสามารถยึดติดได้ง่าย และติดตั้งได้ทนนาน

รูปภาพการใช้งานจริง ของ ทางม้าลาย หรือ ทางเดินคนข้ามถนน

– ทางม้าลาย หรือ ทางเดินคนข้ามถนน ของทางร้านไทยจราจร สามาถติดถนนได้ทุกรูปแบบ และทุกไซส์ ทุกขนาดถนน
– ทางม้าลาย หรือ ทางเดินคนข้ามถนน มีแถบสะท้อนแสง (High-Intensity Reflective Pedestrian Crossing Sign ) สะท้อนให้เห็น และเป็นสัญญาณได้ดี ตอนกลางคืน
– ด้วยความหนาถึง 7 Cm. และเป็นยางตัน ทำให้ยางแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
– สถานที่การใช้งานที่เหมาะสม คือเขตชุมชนต่างๆเช่น โรงเรียน ตลาดต่างๆ สวนสาธารณะ หรือสถานที่ใดก็ตาม ที่ต้องการให้รถชะลอความเร็ว และเพื่อลดอุบัติเหต