ป้อมจราจร

ป้อมจราจร 1.25 x 2.80


- ป้อมจราจร จัดทำด้วยไฟเบอร์กลาส หลังคาจำลองเป็นรูปหมวกจราจร มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง
- กว้าง 1.25 เมตร สูง 2.80 เมตร
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 60x100 ซม.

2. ป้อมจราจร 2.40 x2 x 3


- ขนาด กว้าง 2.40 เมตร ลึก 2 เมตร สูง 3 เมตร
- ขนาดป้ายประชาสัมพันธ์ : ด้านหน้า: 60x200 เซติเมตร / ด้านข้าง: 60x180 เซนติเมตร

3.ป้อมจราจร 2.20 x2 x 3


- ขนาด กว้าง 2.20 เมตร ลึก 2 เมตร สูง 3 เมตร
- ขนาดป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านหน้า: 60x200 เซติเมตร / ด้านข้าง: 60x180 เซนติเมตร

4.ป้อมจราจร 2.00 x 1.80 x 3


- ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร สูง 3 เมตร
- ขนาดป้ายประชาสัมพันธ์ : ด้านหน้า: 60x200 เซติเมตร /ด้านข้าง: 60x180 เซนติเมตร

5. ป้อมจราจร 1.80 x 1.50 x 3


- ขนาด กว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.50 เมตร สูง 3 เมตร
- ขนาดป้ายประชาสัมพันธ์ : ด้านหน้า: 60x180 เซติเมตร /ด้านข้าง: 60x150 เซนติเมตร

6. ป้อมจราจร 3 x2.7 x3


- ป้อมจราจร ขนาด 3.00x2.70x3.00 เมตร
- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ตัวป้อมจัดทำด้วย ไฟเบอร์กลาส
- บุด้วยฉนวนกันคงามร้อน ด้านหน้า เป็นกระจกต่อเนื่อง
- ประตูอยู่ด้านหลัง ส่วนตัวป้อมมีพื้นที่ประชาสัมพันธ์
- ด้านหน้า 2x0.6 เมตร ด้านข้าง 2 ข้าง ขนาด 1.8x0.6 เมตร
- ภายในตัวป้อมติดไฟ 40 วัตต์ 1 ชุด ปลั๊กเสียบ 2 ชุด ภายนอกตัวป้อมติดไฟ 20 วัตต์ 4 ชุด
- ติดพัดลมดูดอากาศ และ แอร์ 12000BTU เบอร์ 5