ป้ายไฟหัวเกาะ

ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติทั่วไป
- ป้ายเตือนหัวเกาะไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับติดตั้งในที่บริเวณไฟฟ้าเข้าลำบาก โดยไม่ต้องลากสายไฟไปยังจุดติดตั้งนั้นๆ
- เป็นป้ายสัญญาณไฟที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 VDC.
- ทำงานโดยรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ (SOLAR CELL) และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า นำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่ จะทำหน้าที่จ่ายพลังงาน ให้กับวงจรควบคุมและป้ายไฟกระพริบโดยอัตโนมัติ
- ขณะป้ายไฟหัวเกาะ ทำงานกระพริบปกติความถี่ในความกระพริบอยู่ระหว่าง 20
-60 ครั้งต่อนาที สามารถกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ขณะไม่มีแสงอาทิตย์ส่อง
- มีวงจรตวบคุมกระแสไฟฟ้าในการทำงานของป้ายให้กระพริบ และสามารถปรับความเร้วในการกระพริบให้เป็นไฟแฟล็ชได้

2. ป้ายไฟเตือนเกาะกลางถนน ชนิดป้ายวงกลม

คุณสมบัติทั่วไป
- ขนาดป้ายวงกลม 60 ซม. บรรจุหลอด LED Super Bright จำนวน 72 หลอด
- ขนาดป้ายสี่เหลี่ยม 45x75 Cm. บรรจุหลอด LED Super Bright จำนวน 103 หลอด
- ความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 840,000 mcd.
- ระยะการมองเห็นไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร
- สีของหลอด LED สีแดง,สีเหลือง
- อายุการใช้งานของหลอด LEDไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
- โครงสร้างตัวโคมผลิตจากวัสดุ โพลีคาร์บอเนตคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP65
- มีกล่องอุปกรณ์สร้างสัญญาณไฟกระพริบภายในโคม และปรับจังหวะการกระพริบได้ วงจรประจุไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 12 Vdc

3.ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์, ป้ายไฟเตือนเกาะกลางถนน ชนิดป้ายสี่เหลี่ยม

คุณสมบัติทั่วไป
- ป้ายลูกศรขนาด 40x45 Cm. เสาขนาด 16x10 Cm.
- ป้ายลูกศรมีไฟLED 15 ดวง, ตัวเสามีไฟ 40 ดวง
- เป็นป้ายสัญญาณไฟที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 VDC.
- ทำงานโดยรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ (SOLAR CELL) และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า นำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่ จะทำหน้าที่จ่ายพลังงาน ให้กับวงจรควบคุมและป้ายไฟกระพริบโดยอัตโนมัติ
- ขณะป้ายไฟหัวเกาะ ทำงานกระพริบปกติความถี่ในความกระพริบอยู่ระหว่าง 20
-60 ครั้งต่อนาที สามารถกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ขณะไม่มีแสงอาทิตย์ส่อง
- มีวงจรตวบคุมกระแสไฟฟ้าในการทำงานของป้ายให้กระพริบ และสามารถปรับความเร้วในการกระพริบให้เป็นไฟแฟล็ชได้

แผงโซล่าเซลล์ :

– ชนิด Poly Crystalling siligon กำลังไฟ 5 วัตต์
– ความคลาดเคลื่อนทางไฟฟ้าไม่เกิน 5% ประสิทธิภาพของแผ่นเซลล์ไม่น้อยกว่า 12%
– แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17.5 โวล์ท กระแสไฟฟ้าสูงสุด 0.36 แอมป์
– กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 0.39 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 21.5 โวลท์
มีวงจร By Pass Diods ภายในกล่องสายไฟ ป้องกันการต่อสายไฟสลับขั้ว ติดตั้งด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25 ปี
– แผงโซล่าเซลล์ผลิตภายในประเทศโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001/2000

แบตเตอรี่ ของป้ายเตือนหัวเกาะ

– เเบตเตอรี่ ชนิด Lead acid ขนาดไม่น้อยกว่า 12V. กระแสไม่น้อยกว่า 12 Ah หรือตามความต้องการของการใช้งาน ณ อัตตราการประจุ 20 ชั่วโมง ที่แรงดันไฟฟ้าสุท้าย 1.75 V.ต่อเซลล์ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลล์เซียส
– Cycle Life ไม่น้อยกว่า 350 ครั้ง ที่ค่า DOD 60%
– มีระบบประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่
– ผลิตตามาตรฐาน JIS, DIN, BCI หรือ มาตรฐานสากล