ป้ายไฟเตือน LED ติดท้ายรถ

1. ป้ายไฟเตือน LED ติดท้ายรถ ขนาด 60x120x5 Cm LED 612 ดวง 12VDC

คุณสมบัติทั่วไป

– ตัวป้ายทำด้วยวัสดุอลูมิเนียม ขนาด 60x120x5 Cm. พ่นสีกัน UVทนทานสูง สี
ไม่ซีด
– เมื่อต้องใช้งานท่ามกลางแสงแดด ป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดี
– สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M Enineer Grade ลักษณะผิวหน้าเรียบมัน ลดการจับตัว
ของฝุ่นละออง
– หลอด LED เป็นหลอดชนิดให้ความเข้มข้นสูง (High Bright)
– สามารถปรับรูปแบบการกระพริบได้ 3 รูปแบบ โดยการกดปุ่ม Pushbutton switch
– ใช้กับไฟกระแสตรง 12 VDC
– ระยะการมองเห็นไม่ต่ำกว่า 1,100 เมตร
– อายุการใช้งานหลอด LED ไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง
– เหมาะสำหรับติดท้ายรถบริการทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เช่น รถเทศบาล
รถดับเพลิง รถตำรวจ รถมูลนิธิ รถทางด่วน รถขนขยะ รถหน่วยงานซ่อมทาง และรถ
บริการด้านความปลอดภัย
– ตัวป้ายออกแบบด้วยป้าย LED มีลักษณะเป็นไฟลูกศรวิ่งตามกัน สามารถปรับการ
กระพริบของลูกศรได้

2. ป้ายไฟลูกศร LED พลังงานแสงอาทิจย์ ขนาด 9x120x67 Cm จำนวน LED 600
ดวง 12V 7.5Ah

คุณสมบัติทั่วไป

ป้ายไฟเชฟร่อนพลังงานแสงอาทิตย์ทางแยก ทำงานโดย รับพลังงานแสงอาทิตย์
จากแผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ใน
แบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่จะจ่ายไฟไปให้วงจรควบคุม และป้ายไฟกระพริบโดยอัตโนมัติ
ตัวป้ายลูกศรLED มีขนาด 9x120x30 Cm. แกนเสาเพื่อรับแผงโซล่าเซลล์ มีขนาด
37 Cm. ขนาดโดยรวม 9x120x67 Cm.
แผงโซล่าเซลล์ 5W ขนาดแผง 54×29 Cm.
จำนวนหลอด LED มีทั้งหมด 600 ดวง โดยใส่ที่ตัวลูกศร 6 ตัว ตัวละ 100 ดวง
ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12V-7.5Ah เมื่อชาร์จเต็ม จะเปิดได้เต็มที่ 12-15 ชั่วโมง
สามารถปรับความเร็วของลูกศรได้ 1-15 ระดับ ความถี่ในการกระพริบอยู่ระหว่าง 20
-60 ครั้ง/ นาที

3. ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถชนิดลูกศร 85×46 Cm ผ้าสีแดงลูกศรสีขาว
4. ป้ายไฟ LED เตือนติดท้ายรถชนิดลูกศร 85×46 Cm ผ้าสีดำลูกศรสีเหลือง

รายละเอียดสินค้า:
– สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ มากกว่า 50 เมตร
– ทำงานด้วยหลอด Bright LED lighting
– Battery: ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน
– ปรับได้ 3 จังหวะ – เร็ว, ช้า , กระพริบทั้งหมด
– มีแถบแม่เหล็ก สามารถติดกับหลังรถได่เลย