รถเข็นไฟหมุน

สินค้า : รถเข็นไฟไซเรนหมุน
1. รถเข็นไฟหมุน ความสูง 150 Cm. ชนิดไฟ 1 ระบบ (ไฟแบตเตอรี่)
2. รถเข็นไฟไซหมุน ความสูง 150 Cm. ชนิดไฟ 2 ระบบ (ไฟบ้าน+ไฟแบตเตอรี่)

– วัสดุ: ทำจากเหล็กความหนา 1.2มม. พร้อมไฟไซเรนขนาด 4.5 นิ้ว (สีแดง/เหลือง) มีกรอบล้อมเพื่อเพิ่มคสามทนทานให้ไฟไซเรน
– ความสูง จากฐานล้อถึงไฟหมุน 150 Cm.
– ความกว้าง จากฐานล้อซ้าย ถึงฐานล้อขวา 50 Cm.

การใช้งาน รถเช็นไฟหมุน :
ด้วยมือจับ และมีรูปร่างกระทัดรัด จึงเหมาะสำหรับการเป็นเคริ่องมือให้สัญญาณแบบเคลื่อนที่ มีกล่องใส่สำหรับแบตเตอรี่ จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องความยาวของสายต่อ โดยมากเหมาะกับการใช้ไฟจากแบตเตอรี่หรือไฟ 12 โวลต์หากใช้ไฟบ้าน หรือไฟ 220โวลต์ ควรเพิ่มเบรคเกอร์สวิตซ์ เพื่อความปลอดภัย หากใช้งานกลางแจ้ง