ลูกแก้วสะท้อนแสง

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง สีเหลือง


- ขนาด 100mm.
- สีเหลือง
- สามารถทนแรงกดทับได้ถึง 10 ตัน ขนาดของ
- หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง คือ 100MM*Height 50MM

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง สีขาว


- ขนาด 100mm.
- สีขาว
- สามารถทนแรงกดทับได้ถึง 10 ตัน ขนาดของ
- หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง คือ 100MM*Height 50MM

คุณสมบัติของ ลูกแก้วสะท้อนแสง, หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง

– หมุดลูกแก้วสะท้อนแสงใช้ติดบนขอบทางเดิน ไหล่ทาง และหัวถนน หรือตามถนนเล็ก ซอยเล็กทั่วไป
– หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง สามารถทนแรงกดทับได้ดีมาก
– หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง สามารถ สะท้อนไฟรถ หรือ ไฟถนน ได้รอบทิศ ถึง 360 องศา
– หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ ยามค่ำคืน เพราะสามารถมองเห็นได้ ในระยะไกล ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก
– ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีเยี่ยม OpticalGlass of Highly Crystal Silicon หนัก 500g
– สามารถทนแรงกดทับได้ถึง 10 ตัน ขนาดของ
– หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง คือ 100MM*Height 50MM
– Diameter of sphere: 60MM*Height 20MM