หุ่นตำรวจ จ่าเฉย

หุ่นจราจร พร้อมป้ายโฆษณา มี 2 รูปแบบ คือ ท่าวันทยาหัตถ์ และ แบบปล่อยมือ

คุณลักษณะ:

1.) ทำจากไฟเบอร์กลาส มีความสูง 180 เซนติเมตร ฐานปูนสูง 10 เซ็นติเมตร

2.) มีน้ำหนัก 80-100 กิโลกรัม

3.) ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ ป้ายโซษณา ขนาด 30×60 เซ็นติเมตร ตามรูปด้านบน