เสาหลักนำทางพลังงานแสงอาทิตย์

รายการสินค้า
1. สาหลักนำทางพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60mm. (รับประกัน3 ปี)
2. เสาหลักนำทางพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60mm. พร้อมเสาฝังดินขนาด 120 Cm. (รับประกัน3 ปี)
3. เสาหลักนำทางพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60mm. พร้อมเสาเพลทขนาด 90 Cm. (รับประกัน3 ปี)

เสาหลักนำทางพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถปล่อยแสงได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบ่งบอกเลนถนน หรือในส่วนที่มีการเเบ่งเลน ด้วยไฟสีเหลือง LED สะท้อนแสง สามารถมองเห็น ได้ในระยะไกลและชัดเจนมาก ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น

คุณลักษณะสินค้าของเสาหลักนำทาง พลังงานแสงอาทิตย์

เสาหลักนำทางพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถปล่อยไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เสาหลักนำทางพลังงานแสงอาทิตย์ จะปล่อยแสงออกมาได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเก็บแสงช่วงเวลากลางวันในเเบตเตอรี่ โดยที่ทางลูกค้าไม่ต้องใช้งานไฟฟ้าเข้ามาช่วย
เสาหลักนำทาง พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเตือนขอบทางหรือการเเบ่งเลนได้เป็นอย่างดี
เสาหลักนำทางจะมีการสะท้อนแสงได้ดีมาก ด้วยแผ่นสะท้อนแสงชนิดพิเศษด โดยติดตั้งที่ทางโค้ง หรือเส้นแบ่งเลนขอบทาง ผู้ใช้ถนนจะสังเกตได้ง่ายมากขึ้นเพราะเสาจะปล่อยแสงเตือน ที่มีความสว่างมาก (High Brightness LED) เพื่อลดอุบัติเหตุในท้องถนน
ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล (High visibility from distant place)
จากการรวมกันของแสง LED ที่มีความเข้มข้นสูง (สีเหลือง) และเลนส์หน้าปัดชนิดพิเศษ จะทำให้แสงออกมาได้ชัดเจน และ สามารถมองเห็นได้จากที่ไกล ไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตร ในที่มืด
กลางวันก็สามารถสังเกตได้ชัดเจน
เสาหลักนำทางหรือเสาแบ่งเลน พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากตัวโดมมีกระบังหน้า สามารถทำให้แสงที่ส่องออกมา เห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน
สามารถปรับอัตราการกระพริบได้ ให้เหมาะสมกับหน้างาน
ความเร็วในการกระพริบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่าง 30 ตรั้ง – 240 ครั้ง/ นาที (5 จังหวะ)