แผงกั้นจราจรชนิดรางสอดป้าย

รายการสินค้า
– แผงกั้นจราจรมีรางสอดป้ายขนาด 100×120 ซม. ป้ายขนาด 60×120 ซม.
– แผงกั้นจราจรมีรางสอดป้ายขนาด 100×150 Cm. ป้ายขนาด 50×150 ซม.

รายละเอียดสินค้า
– วัสดุทำจากโครงเหล็กกล่อง 11 นิ้ว มีขนาด 100×120 ซม. และ 100×150 ซม.
(กว้างxสูง) มีรางสอดป้าย
– ป้ายจราจรมี 2 ขนาด คือ 60×120 ซม. และ 50×150 ซม. ทำจากสติ๊กเกอร์
สะท้อนแสง 3M
– สามารถเปลี่ยนหน้าและข้อความป้ายได้ ตามลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ
– สามารถเปลี่ยนหน้าป้ายได้ตามความต้องการ หรือ ใส่โลโก้ชื่อหน่วยงานได้
– เคลื่อนย้ายได้ง่าย ตัวแผงกั้นพร้อมป้ายวัสดุทำจากเหล็ก ราคาไม่แพง สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ในชุดที่ต้องการใช้ถาวร และ ชั่วคราว
– สามารถทำสีได้ตามความต้องการ เพื่อความสวยงามหรือต้องการเป็นสัญลักษน์
ทางร้านไทยจราจร สามารถทำชื่อหน่วยงาน หรือ เปลี่ยนสีของแผงกั้นจราจรได้
ตามความต้องการ
– เพื่อบ่งบอกการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือ อาณาเขต การใช้งาน ของบริษัทและ
หน่วยงานในการใช้ตัวอุปกรณ์จราจร

จุดประสงค์ในการใช้งาน :
– ป้ายตั้งสแตนเลสใช้เพื่อกั้นพื้นที่เขตแดน หรือพื้นที่ห้ามเข้า ในเขตก่อสร้าง หรือ
เขตหน่วยงานต่างๆ
– ใช้เพื่อบ่งบอกพื้นที่ห้ามจอดรถตลอดแนว ทั้งชั่วคราว หรือ ถาวร
– แผงกั้นจราจรยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจัดเดินทางรถ
และ ผู้คนที่ใช้ถนน ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร
– เพื่อความชัดเจนในการใช้งาน ขาตั้งเหล็กพร้อมป้าย สามารถ บ่งบอก หรือ ชี้จุด
ตำแหน่งเตือนได้ ด้วยการเปลี่ยนหน้าป้ายติดบนแผงกั้น
– ขาตั้งพร้อมป้าย ยังสามารถบ่งบอกขอบเขตหน่วยงาน หรือการแสดงเข้าของ
ทรัพย์สิน ด้วยการพิมชื่อโลโก้ หรือชื่อหน่วยงานได้