แผงกั้นเหล็ก VIP

รายการสินค้า
แผงกั้นเหล็ก VIP ชนิดมีล้อ ขนาด 100×88 Cm.
– ขนาด กว้าง 1 เมตร สูง 88 ซม.
– ป้ายขนาด 80×60 ซม.
– ล้อขนาด 8 นิ้ว
– สามารถทำหน้าป้ายได้ตามต้องการ

คุณสมบัติ
– สามารถเปลี่ยนหน้าป้ายได้ตามความต้องการ หรือ ใส่โลโก้ชื่อหน่วยงานได้
– เคลื่อนย้ายได้ง่าย ตัวแผงกั้นพร้อมป้ายวัสดุทำจากเหล็ก ราคาไม่แพง สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในชุดที่ต้องการใช้ถาวร และ ชั่วคราว
– สามารถทำสีได้ตามความต้องการ เพื่อความสวยงามหรือต้องการเป็นสัญลักษน์ ทางร้านไทยจราจร สามารถทำชื่อหน่วยงาน หรือ เปลี่ยนสีของแผงกั้นจราจรได้ตามความต้องการ
– เพื่อบ่งบอกการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือ อาณาเขต การใช้งาน ของบริษัทและหน่วยงานในการใช้ตัวอุปกรณ์จราจร

จุดประสงค์ในการใช้งานป้าย :
– ป้ายตั้งสแตนเลสใช้เพื่อกั้นพื้นที่เขตแดน หรือพื้นที่ห้ามเข้า ในเขตก่อสร้าง หรือ เขตหน่วยงานต่างๆ
– ใช้เพื่อบ่งบอกพื้นที่ห้ามจอดรถตลอดแนว ทั้งชั่วคราว หรือ ถาวร
– แผงกั้นจราจรยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจัดเดินทางรถ และ ผู้คนที่ใช้ถนน ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร
– เพื่อความชัดเจนในการใช้งาน ขาตั้งเหล็กพร้อมป้าย สามารถ บ่งบอก หรือ ชี้จุดตำแหน่งเตือนได้ ด้วยการเปลี่ยนหน้าป้ายติดบนแผงกั้น
– ขาตั้งพร้อมป้าย ยังสามารถบ่งบอกขอบเขตหน่วยงาน หรือการแสดงเข้าของทรัพย์สิน ด้วยการพิมชื่อโลโก้ หรือชื่อหน่วยงานได้