ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์รอบทิศทาง

สินค้า : ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์รอบทิศทาง ขนาด 60x30x12 cm. สีแดงน้ำเงิน

– ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 600x300x120 mm.
– แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 420×345 mm.
– มองเห็นได้รอบทิศทาง สีแดง น้ำเงิน
– หลักการทำงานคือ ใช้เตือนจุดทางแยก ให้รถสังเกตเห็นทางแยก รอบทิศทาง เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการใช้ถนน
– ลดอุบัติเหตุได้มากขึ้น ด้วยการกระพริบสลับกัน สีแดงน้ำเงิน LED คุณภาพ ช่วยให้ผุ้ใช้ถนนมองเห็นได้ไกลกว่า 1000 เมตร
– สามารถปล่อยแสงได้ทั้่งกลางวันและกลางคืน มองเห็นชัดเจนถึงแม้มีแดดส่อง