ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิด 2 ดวงโคม สีแดง-น้ำเงิน

สินค้า : ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิด 2 ดวงโคม สีแดง-น้ำเงิน ขนาด 60×30 Cm.

รายละเอียดสินค้า :

– ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด 2 ดวงโคม ขนาดของสินค้า (กxยxส) : 60x24x30 Cm.
– จำนวน LED ของไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ : สีแดง 36 ดวง สีน้ำเงิน 36 ดวง
– แผงโซล่า ขนาด 27×35 Cm. กำลังไฟ 5W
– ไฟเตือนโซล่าเซลล์สามารถมองเห็นได้ไกลถึง 800 เมตร
– ไฟเตือนโซล่าเซลล์ใช้เพื่อ เตือนทางแยกต่างๆ เตือนทางโค้ง หรือเตือนกำลังก่อสร้าง
– เพิ่มความชัดเจนมากกว่าเดิม มองเห็นได้ไกบมากกว่า 1,000 เมตร