ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

สินค้า : สัญญาณไฟจราจร ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ชนิดโซล่าเซลล์ 4 ดวงโคม ขนาด 200×55 Cm. (Movable Solar Traffic Light)

รายละเอียดสินค้าสัญญาณไฟจราจร ชนิดเคลื่อนย้ายได้
อายุการใช้งาน Standard: 3 ปี
สำรองไฟ 200 ชั่วโมง
กำลังไฟ 12 V. 30 W.
ระยะการมองเห็น 1000 เมตร
ความเข้มข้นการส่องเเสง (ต่อดวง) 8000 mcd
แบตเตอรี่ Solar Cell 12V65Ah
ชนิดไฟ LED diode
สีของไฟ เขียว, เหลือง, แดง
จำนวนหลอด LED 370 ดวง
ขนาดโคม 300 มม.
ขนาดแผงโซล่า 52×52 Cm.