ไฟแฟลช 7″ ติดกรวยจราจร

1. ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ 7'' สำหรับติดกรวยจราจร สีแดง


- ไฟกรวยจราจรชนิดโซล่าเซลล์ เป็นไฟ LED ขนาด 7''x15'' (กว่้างxยาว)
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- ใช้เพื่อเตือนเขตงานก่อสร้าง พื้นที่ตอนกลางคืน
- สามารถทำให้รถสังเกตได้ง่าย ลดอุบัติเหตุบนถนน

2. ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ 7'' สำหรับติดกรวยจราจร สีเหลือง


- ไฟกรวยจราจรชนิดโซล่าเซลล์ เป็นไฟ LED ขนาด 7''x15'' (กว่้างxยาว)
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- ใช้เพื่อเตือนเขตงานก่อสร้าง พื้นที่ตอนกลางคืน
- สามารถทำให้รถสังเกตได้ง่าย ลดอุบัติเหตุบนถนน