แผงกั้นจราจรชนิดมีไฟไซเรน

แผงกั้นจราจรชนิดมีไฟไซเรน 1 ระบบ
ไฟหมุน 5” 10W พร้อมสายไฟกลมดำยาว 15 เมตร

รายการสินค้า
1. แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 ม. ไม่มีล้อ 1ระบบ
2. แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 ม. ไม่มีล้อ 1ระบบ
3.  แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 ม. ไม่มีล้อ 1ระบบ
4.  แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 ม. มีล้อ 1ระบบ
5.  แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 ม. มีล้อ 1ระบบ
6. แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 ม. มีล้อ 1ระบบ

แผงกั้นจราจรชนิดมีไฟไซเรน 2 ระบบ ไฟบ้าน+ไฟแบตเตอรี่

รายการสินค้า
1.  แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 เมตรไม่มีล้อ2ระบบ
2. แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 ม. ไม่มีล้อ2ระบบ
3. แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 เมตรไม่มีล้อ2ระบบ
4.  แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1 เมตรมีล้อ2ระบบ
5. แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 1.5 เมตร่มีล้อ2ระบบ
6.  แผงกั้นจราจรมีไฟไซเรน 2 เมตร่มีล้อ2ระบบ

คุณสมบัติ
– สามารถเปลี่ยนหน้าป้ายได้ตามความต้องการ หรือ ใส่โลโก้ชื่อหน่วยงานได้
– เคลื่อนย้ายได้ง่าย ตัวแผงกั้นพร้อมป้ายวัสดุทำจากเหล็ก ราคาไม่แพง สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในชุดที่ต้องการใช้ถาวร และ ชั่วคราว
– สามารถทำสีได้ตามความต้องการ เพื่อความสวยงามหรือต้องการเป็นสัญลักษน์ ทางร้านไทยจราจร สามารถทำชื่อหน่วยงาน หรือ เปลี่ยนสีของแผงกั้นจราจรได้ตามความต้องการ
– เพื่อบ่งบอกการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือ อาณาเขต การใช้งาน ของบริษัทและหน่วยงานในการใช้ตัวอุปกรณ์จราจร

จุดประสงค์ในการใช้งานป้ายห้ามจอดตลอดแนวพร้อมขาตั้งเหล็ก :
– ป้ายตั้งสแตนเลสใช้เพื่อกั้นพื้นที่เขตแดน หรือพื้นที่ห้ามเข้า ในเขตก่อสร้าง หรือ เขตหน่วยงานต่างๆ
– ใช้เพื่อบ่งบอกพื้นที่ห้ามจอดรถตลอดแนว ทั้งชั่วคราว หรือ ถาวร
– แผงกั้นจราจรยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจัดเดินทางรถ และ ผู้คนที่ใช้ถนน ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร
– เพื่อความชัดเจนในการใช้งาน ขาตั้งเหล็กพร้อมป้าย สามารถ บ่งบอก หรือ ชี้จุดตำแหน่งเตือนได้ ด้วยการเปลี่ยนหน้าป้ายติดบนแผงกั้น
ขาตั้งพร้อมป้าย ยังสามารถบ่งบอกขอบเขตหน่วยงาน หรือการแสดงเข้าของทรัพย์สิน ด้วยการพิมชื่อโลโก้ หรือชื่อหน่วยงานได้